Formación

Formación universitaria

Licenciatura en Tradución e Interpretación

Universidade de Vigo, 2008 - 2013

Mestrado en Tradución Literaria

Univesidad Complutense de Madrid, 2013 - 2014

Idiomas

Galego (nativa)

 

Inglés

 

Portugués

Español (nativa)

 

Francés

 

Catalán

Formación complementaria

 • Corrección profesional (Cálamo & Cran, 2015)

 • Xestión de proxectos editoriais (Cálamo & Cran, 2016)

 • Bolsa de formación bianual no Servizo de Terminoloxía Galega (Termigal) (2016-2017)

 • Maquetaxe con InDesign (Cálamo & Cran, 2017)

 • Creación de produtos editoriais multimedia (Proxecto ASIME RED 4.0, 2018)

 • Bolsa de formación anual no Servizo de Publicacións do Parlamento de Galicia (2018-2019)

Outros cursos

 • Estratexias de comunicación para servizos de normalización lingüística (Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua, 2020)

 • Tradución xurídico-administrativa en español e galego (Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación, 2019)

 • Información científica: acceso, xestión, evaluación e publicación (Universidade de Vigo, 2019)

 • XIV Curso de verán. Traballando na calidade da lingua (Universidade da Coruña, 2018)

 • Redacción de documentos administrativos (Universidade de Vigo, 2018)

 • Redacta con claridade e mellora a túa redacción (Universidade de Vigo, 2018)

 • Cómo presupuestar los distintos tipos de correcciones (Unión de Correctores, 2018)

 • Tretetrú ('tretas, teclas y trucos') para ser un corrector más competitivo (Unión de Correctores, 2018)

 • ¿Una de ciencias? Ortotipografía científica para correctores (Unión de Correctores, 2018)

 • Estilo para la redacción y corrección científica (norma APA) (Miríadax, 2018)

 • Habla bien, escribe mejor. Claves para un uso correcto del español (Miríadax, 2018)

 • Taller de traducción literaria inglés-español (Billar de letras, 2017)

 • Obradoiro de escrita infanto-xuvenil (Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, 2017)

 • Traducción literaria en inglés: desde el Old English al Spanglish (Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2016)

 • El libro de texto: curso de supervivencia editorial (coLenguando, 2015)

 • Recursos y técnicas de traducción literaria (Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción, 2014)

Congresos e xornadas

 • Trabalengua 2020 (Fundación San Millán de la Cogolla, 2020)

 • I Jornadas En Claro - Primero semana del lenguaje claro (Cálamo & Cran, Archiletras, 2020)

 • A internacionalización da literatura galega en tradución ao inglés: novas oportunidades perante un mercado editorial británico-irlandés en apertura (Consello da Cultura Galega, 2019)

 • XII Xornada científica Realiter - Terminoloxía e normalización (Universidade de Santiago de Compostela, 2016)

 • Congreso internacional "Visibilidades da tradución" (Universidade de Vigo, 2016)

 • O futuro das feiras do libro en Galicia (Asociación Galega de Editores, 2015)

 • Saídas profesionais e ámbito de actuación da tradución e interpretación en Galicia (IES Xulián Magariños, 2010)

 • II Xeiras sobre a lingua galega (Univeridade de Vigo, 2010)

 • I Xeiras sobre a lingua galega (Universidade de Vigo, 2009)